BSC Unisson is een omnivereniging met op dit moment 2 afdelingen, te weten voetbal en lopers. Het hoofdbestuur van BSC Unisson wordt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering voorgedragen en gekozen door de leden. Dezelfde procedure kent men (op dit moment ook nog) bij de afdelingen.

In dit kader laten we alle organisatieonderdelen de revue passeren:

  • Hoofdbestuur (omnivereniging)
  • Commissies, rechtstreeks vallend onder het hoofdbestuur
  • Bestuur afdeling voetbal
  • Clusters, vallend onder de afdeling voetbal
  • Bestuur afdeling lopers
  • Commissies, vallend onder de afdeling lopers

Hoofdbestuur (algemeen_bestuur@bscunisson.nl)

Het hoofdbestuur bestaat uit:

  

Voorzitter
Rob Stokkers
voorzitter@bscunisson.nl
Foto_AndreBorgeling1

Secretaris
Andre Börgeling
secretaris@bscunisson.nl
ls

Penningmeester
Lennart Schoonheden
penningmeester@bscunisson.nl
  
1-Gerrit-Waanders

Accommodatie 
Gerrit Waanders
accommodatie@bscunisson.nl
 
PT1

Algemeen Lid
Peter Teussink
algemeen_bestuur@bscunisson.nl
 
 
mw

Afgevaardigde afdeling voetbal
Marco Winters
voetbal@bscunisson.nl

Afgevaardigde afdeling lopers
Gerrit Meutstege
lopers@bscunisson.nl

Commissies (vallend onder het Hoofdbestuur)

De voetbal- en de lopersafdeling kennen naast een eigen bestuur ook eigen commissies (clusters). Daarnaast zijn er commissies die rechtstreeks onder het hoofdbestuur vallen omdat ze beide belangen dienen (voetbal en lopers), met de volgende aanspreekpunten:

Voor detailgegevens van deze commissies en de leden verwijzen we naar de button Contacten.

Afdeling Voetbal

De afdeling voetbal opereert volgens een simpele nieuwe, moderne structuur van clusters. Deze clusters zijn geformeerd rondom logische aandachtsgebieden. Er is geen sprake meer van een jeugdbestuur of een seniorenbestuur, maar van een clustering van taken en bevoegdheden rondom aandachtsgebieden.

De voorzitters van elk cluster vormen, samen met de afgevaardigde in het algemeen bestuur het voetbalbestuur.

Bestuur afdeling voetbal (voetbal@bscunisson.nl)

Het voetbalbestuur bestaat uit:

mw
 
Voorzitter
Marco Winters
voetbal@bscunisson.nl
 
cb

Jeugdcoördinator Onderbouw
Charles Bekkers
voetbal_technischezaken@bscunisson.nl
RZ2

Coördinator maatschappelijke stage
Robert Zoetman
jeugdcoordinator@bscunisson.nl
 

 1 Hans Amelink

Lid technische zaken
Hans Amelink
voetbal_technischezaken@bscunisson.nl
 
 
Jeugdcoördinator Bovenbouw
Arjan Wissink
voetbal_technischezaken@bscunisson.nl
 
M Kip
 
Planning
Monique Kip
voetbal_wedstrijdzaken@bscunisson.nl
 

Foto_AndreBorgeling1

Lid technische zaken
Andre Börgeling
voetbal_technischezaken@bscunisson.nl

 Clusters afdeling voetbal

Elk cluster heeft verregaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen zijn taakgebied. Van elk cluster is nauwkeurig omschreven wat tot haar taken en bevoegdheden behoort. Dit alles binnen de kaders zoals die in het voetbalbestuur zijn bepaald. Dit betekent dus dat veel zaken binnen de clusters kunnen worden afgehandeld. Cluster overstijgende zaken komen aan de orde in het Voetbalbestuur.

Op dit moment kennen we een 3-tal clusters, met de volgende aanspreekpunten:

Voor detailgegevens van deze commissies en de leden verwijzen we naar de button Contacten. Door op de clusternaam te klikken komt U in het betreffende submenu op deze site.

Afdeling Lopers (Boekelopers)

De afdeling lopers vormt de jongste tak aan de BSC Unisson boom. De organisatie bestaat uit een bestuur en een activiteitencommissie.

Bestuur afdeling lopers (lopers@bscunisson.nl)

Het bestuur wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gekozen.

Het bestuur van de ‘Boekelopers’ bestaat uit:

Voorzitter: Gerrit Meutstege
lopers@bscunisson.nl
 

Algemene zaken:
Joris Smit
 
ll

Algemene activiteiten:
Lando Lemmers

Algemene zaken:
Zanja Monnink

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks meerdere evenementen voor zowel de eigen lopers als voor lopers van buiten de vereniging. De Military Crossloop die jaarlijks op de Slotzondag van de Military wordt gelopen is de laatste jaren een absolute hit met een enorme opkomst. Dit geldt overigens ook voor de Partnerloop die jaarlijks vlak voor de zomervakantie wordt gehouden en de traditionele Kerstloop op 2e kerstdag.