BSC Unisson en de nieuwe privacy wetgeving (AVG)

Zoals wellicht al via de media vernomen is per 25 mei 2018 de Europese Verordening m.b.t. de privacy van persoonsgegevens in werking getreden. Deze verordening is bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG).

Als vereniging verwerken wij ook persoonsgegevens zoals: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, geslacht, bankrekeningnummer en datum van aanmelding. Het is aan ons om als vereniging er voor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. BSC Unisson verwerkt deze gegevens o.a. voor:
– Communicatie
– Ledenadministratie / contributie-inning

Langs deze weg willen wij iedereen informeren hoe wij als vereniging omgaan / zijn omgegaan met de AVG.

Via het ledensysteem Sportlink (o.a. KNVB) worden onze leden geregistreerd als zogenaamde bondsleden (spelende leden, begeleiding van teams, trainers, maar ook steunende leden met een KNVB lidmaatschap). Daarnaast kennen we ook verenigingsleden (dat zijn leden van de afdeling lopers en survivalrun, maar ook onze steunende leden).
Sportlink verwerkt de gegevens in opdracht van – en heeft een overeenkomst met de KNVB. Hoe de KNVB omgaat met de persoonsgegevens is te lezen op : https://www.knvb.nl/info/3043/privacy

Diverse personen binnen BSC Unisson hebben eigen login gegevens om gebruik te maken van Sportlink. Door het toekennen van bepaalde gebruikersrechten is de inzage in persoonsgegevens afgeschermd voor diegene die daar geen toegang voor hoeft te hebben.

Wij, als vereniging, gaan natuurlijk ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden. Deze gegevens zijn centraal opgeslagen bij de ledenadministratie. De gegevens die aan ons zijn verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en alleen ter beschikking gesteld aan personen – die vanuit hun functie binnen de vereniging – deze echt nodig hebben.
Enkele voorbeelden zijn:
– Clubblad bezorging : naam en adres
– Technische commissie: t.b.v. teamindelingen : naam, adres en geboortedatum (m.n. bij de jeugd)
– Bestuur van de afdeling lopers / survivalrun: naam, adres, telefoonnummer en mailadres voor het voeren van de afdelingsledenadministratie en versturen van nieuwsbrieven.

De personen die het ledenbestand (of delen) daarvan ontvangen zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij deze nodig hebben.

Zodra iemand zich afmeld worden deze gegevens in Sportlink op oud lid gezet. Deze gegevens blijven echter alleen door de daarvoor geautoriseerde personen nog wel te raadplegen.

Naast het gebruik en vastleggen van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden. Voorbeelden daarvan zijn:
– Het noemen van namen in een wedstrijdverslag op de website of andere social media
– Het plaatsen van (team) foto’s bij een wedstrijdverslag op de website of andere social media
– het gebruik van beelden, die door de camera’s die op ons sportpark hangen worden opgenomen, en waar personen herkenbaar op te zien zijn.
Het onderwerp (digitaal) beeldmateriaal zullen we nog nader moeten uitwerken.
Ook zijn we bezig met een uitgebreid privacybeleid voor BSC Unisson op te stellen. Zodra dat gereed is zullen we alle leden daar ook nader over informeren.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen over AVG hebben dan kun je contact opnemen met Monique Kip (monique.kip@kpnmail.nl)

Bestuur BSC Unisson