Corona-update vanuit bestuur BSC Unisson

We zijn al weer een aantal weken in de greep van het corona-virus.

Het lijkt, mede omdat iedereen zich erg goed houdt aan de afspraken, voorzichtig de goede kant op te gaan. Hopelijk is iedereen gezond , dat is het allerbelangrijkste!

Dit neemt niet weg dat ook wij als vereniging de nodige noten te kraken hebben als gevolg van deze situatie.

Alle verenigingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden, clinics, etc.)  liggen stil en er mag zelfs niet meer individueel gesport worden op de Zweede: Alle gemeentelijke sportparken zijn op last van de gemeente Enschede gesloten.

Ook op andere vlakken begint deze situatie nu zijn sporen achter te laten.

Zo is b.v.  de kantine al geruime tijd gesloten, wat naast een aanzienlijke omzetderving ook wellicht leidt tot voorraden die straks niet meer te gebruiken zijn.

Kortom, (financiële) consequenties alom.

Als  bestuur van BSC Unisson zitten wij natuurlijk niet stil en vergaderen we inmiddels online (en dat gaat best goed).

Uitgangspunt van ons (financiële)  beleid zal zijn om alle bestaande afspraken zoveel mogelijk normaal door te laten lopen. Denk hierbij aan betaling leveranciers, trainers, huur accommodatie/velden en dus ook contributies en sponsorbijdragen.

Tegelijkertijd zien we ook allerlei mooie nieuwe initiatieven ontstaan en wordt  er vanuit allerlei instanties (gemeente Enschede/Sportaal, KNVB, UWV) hard gewerkt aan verschillende compensatieregelingen.

Wij volgen dit alles op de voet en zullen waar nodig t.b.v. onze vereniging actie ondernemen.

Weet dus dat wij druk bezig zijn zodat we – als deze ‘crisis’ achter de rug is,  allemaal onze sportieve activiteiten (lichamelijk en financieel) gezond weer op kunnen pakken.

Blijf gezond en hopelijk tot snel op de Zweede!

Bestuur BSC Unisson