Military 2018 groot succes (ook voor BSC Unisson)

Ook voor ons als vereniging was de Military van afgelopen oktober een groot succes.
De inkomsten die we hiermee voor de club binnenhalen zijn van groot belang.
Dus ondersteuning door zoveel mogelijk leden in het Military-weekend is zeer welkom.

Nu het evenement voor de tweede keer weer op “oale groond” plaatsvindt zijn de werk-)afspraken vernieuwd en goed vastgelegd. Samen met het Military bestuur is hiervoor door Remy van der Beek een prima draaiboek in elkaar gezet.
Hiermee zijn de afspraken nog een keer scherp gesteld en weet iedereen waar hij aan toe is.
De samenwerking met de Military is prima verlopen !
Compliment daarvoor aan beide partijen.
En een groot compliment aan alle (90+) vrijwilligers van BSC Unisson die op welke wijze dan ook hun steentje aan het parkeergebeuren hebben bijgedragen.

We hopen volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen.
Samen moeten wij het doen en samen willen wij het doen!

Rob Stokkers