Runnertje, nieuwsbrief voor Boekelopers

Het Runnertje is de nieuwsbrief voor Boekelopers en verschijnt een aantal keer per jaar. Naast ontvangst per E-mail zal deze op de website gepubliceerd worden in de vorm van een nieuwsbericht. Om de volledige nieuwsbrief te zien, klik op de button.

Ledenvergadering Boekelopers
ALV BSC Unisson

Op woensdag 11 oktober a.s. zal de ledenvergadering van de afdeling Boekelopers gehouden worden, vanaf 20.30 uur (na een verkorte training!) op De Zweede. Komt allen; ook introductie survivalrun. Uitnodiging volgt per mail.

Op maandag 23 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering van BSC Unisson plaats. Hiervoor zijn uiteraard alle leden uitgenodigd!

Vrijwilligersbeleid

Om onze vereniging laagdrempelig en de contributie ook nog zo aantrekkelijk mogelijk te houden is er afgesproken dat ieder lid minimaal 2 keer per jaar inzetbaar zou moeten zijn om vrijwilligerswerk te verrichten.

Met name op korte termijn is dringend hulp nodig voor de kantinediensten en de Kerstcrossloop. Aanmelden kan direct via lopers@bscunisson.nl

In het najaar vindt inventarisatie plaats welke hulp, waar en wanneer exact nodig is en zal er gericht benaderd worden.