Sportpark De Zweede gesloten UP DATE

Beste sportvrienden,

Sportpark de Zweede wordt i.v.m.  Coronavirus tot 6 april gesloten.
Zie onderstaand bericht van de gemeente Enschede.


Hoofdbestuur BSC Unisson

==================================================================================
Beste ouders/vrijwilligers/leden,
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in overleg met Sportaal en betrokken partners besloten de sportparken per direct fysiek te sluiten. De sluiting geldt tot tenminste 6 april.

In de afgelopen dagen hebben we geconstateerd dat jongeren samenkomen op voetbalvelden. Daarbij zijn de groepen soms zo groot dat er sprake is van meer dan 100 personen. In de noodverordening die op 16 maart is afgekondigd staat dat geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden van meer dan 100 personen. Het is zelfs strafbaar, maar met het sluiten van de velden gaan we ervan uit dat er niet hoeft te worden opgetreden. Ook heeft het Rijk opgedragen om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar te houden. Ook binnen kleinere groepen. Daarnaast merken we dat helaas niet iedereen komt om een balletje te trappen. Er ontstaat schade door zwerfafval, sigarettenpeuken, kleine vernielingen et cetera. Kortom, geen wenselijke situatie.

We hebben daarbij ook uw hulp nodig. Om het Coronavirus het hoofd te kunnen bieden is het nodig dat we allemaal ons gezonde verstand gebruiken. Ieder van ons heeft daarin zelf een verantwoordelijkheid. Als ouder is het belangrijk hierover in gesprek te gaan met uw zoon en/of dochter.

Tot slot. Het is voor ons allemaal een zware periode. Deze crisis is voorlopig nog niet voorbij. We hebben met elkaar een lange adem nodig maar uiteindelijk zullen we deze situatie te boven komen. Tot die tijd rekenen wij extra op uw medewerking en steun.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,
Namens het College van Burgemeester en Wethouders