Toch geen fitness op De Zweede

In de maanden augustus en september van dit jaar hebben we door middel van een belangstellingsregistratie formulier op onze website de interesse gepeild onder leden en niet-leden voor fitness mogelijkheden op de bovenverdieping van De Zweede. Medio november zouden wij via deze website laten weten welke knoop er is doorgehakt m.b.t. wel of geen fitness op De Zweede. Diegenen die te kennen hebben gegeven op de hoogte te willen blijven, hebben vanmorgen een mail gehad met nagenoeg dezelfde inhoud als onderstaand weergegeven.

Hoe zat het ook al weer?
De bovenverdieping op de Zweede is nog steeds ongebruikt en dat heeft verschillende consequenties.  Stichting MFA mist noodzakelijke huurinkomsten, maar er ligt ook een prachtige ruimte klaar voor een mooie (sport-)invulling.  Daarom is de mogelijkheid van een professionele fitness inrichting op de Zweede  (gefaciliteerd door een samenwerkingsverband tussen Stichting MFA, BSC  Unisson en een derde partij)  intensief onderzocht. Doel was dus om de bovenverdieping van de Zweede (en daarmee MFA als geheel) financieel rendabel maken, en dan liefst met een mooie sport gerelateerde invulling.

De belangstellingsregistratie
Medio september hebben we daarom o.a. ook de mogelijke interesse gepeild van fitness op de Zweede. Daar is (zonder al te veel publiciteit) al behoorlijk veel op gereageerd. Ook door jou, dus dank daarvoor!   Mede met die input hebben we de (on)mogelijkheden van fitness op de Zweede verder onderzocht.

Wat is er uit dit onderzoek gekomen?
Alles afwegend moet de conclusie zijn dat het op dit moment niet wenselijk en opportuun is om op de Zweede een  fitness voorziening te starten.

1.Niet wenselijk omdat er meerdere partijen in Boekelo zijn die ook fitness voorzieningen aanbieden, waarmee we eigenlijk helemaal niet in concurrentie willen.
2.Niet opportuun omdat de noodzakelijke investering in apparatuur dermate hoog is dat het financiële risico als te groot werd ingeschat.  Een heel actieve werving (en dus veel betalende abonnementhouders) had voor dit punt wellicht uitkomst kunnen bieden, maar dan speelt het eerste punt van onwenselijke concurrentie weer dubbel op.

Kortom, in gezamenlijkheid tussen St. MFA, BSC Unisson en de derde partij is unaniem besloten: de bovenverdieping op de Zweede zal niet worden omgetoverd tot een fitness omgeving.

Gebeurt er dan helemaal niets?
Zeker wel, en misschien eerder dan je denkt. We zijn nl samen met St. MFA en dezelfde derde partij een andere (minstens zo interessante)  sport gerelateerde invulling aan het onderzoeken. De voortekenen daarvoor zijn uitermate gunstig, maar het is nog net iets te vroeg om daarover al mededelingen te doen. Daar horen jullie voor het eind van het jaar meer over. Houdt de site dus goed in de gaten.

Namens het Bestuur van BSC Unisson
Rob Stokkers, Voorzitter


Webmaster: N.a.v. het besluit om geen fitness mogelijkheden op De Zweede aan te bieden, hebben wij het submenu “Fitness” inmiddels verwijderd op onze site www.bscunisson.nl.