Wijzigingen binnen de T.C. van BSC Unisson

Wijzigingen binnen de T.C. van BSC Unisson
De Technische Commissie (T.C.) van BSC Unisson is verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers, de teamindelingen en alle andere voetbal gerelateerde aspecten. De laatste maanden hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden bij de Technische Commissie van BSC Unisson. Hiervan willen wij jullie graag op de hoogte brengen, zodat een ieder weet bij wie hij of zij terecht moet met vragen en/of opmerkingen.
Voorzitter T.C.: Jacob Douwenga
Algemeen lid: André Börgeling
Coördinator senioren: Maarten Wolffer op Veldmeijer
Coördinator jeugd (O19 t/m O13): Arjan Wissink
Coördinator jeugd (O12 t/m O9): Charles Bekkers
Coördinator jeugd (O8 t/m kabouters): Heleen Klein Poelhuis
Stagebegeleider: Robert Zoetman
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn voor de T.C. dan kunt u mailen naar voetbal_technischezaken@bscunisson.nl en dan zullen we zorgen dat u z.s.m. antwoord krijgt.
Namens de Technische Commissie,
Arjan Wissink