Stand van zaken sporthal.

Noteer vast in je agenda!!!

Op maandag 23 september (20.00 uur) zal er voor alle besturen en commissies van BSC Unisson een presentatie worden gegeven over de vorderingen rondom FASE 3: De sporthal.
Een delegatie van het bestuur Stichting MFA zal de huidige stand van zaken toelichten en vragen over het vervolg beantwoorden.

Aansluitend gaan we (eindelijk) samen een vervolg geven aan BSC Unisson 2.0 (een horizontaal overleg).
Nadere info hieromtrent volgt nog.

Bestuur BSC Unisson