Countouren BSC Unisson 2.0 krijgen steeds meer vorm

Afgelopen dinsdag is een nieuwe stap gezet op weg naar BSC Unisson 2.0. Een groep enthousiaste leden heeft die avond, samen met vertegenwoordigers van besturen en de commissies, gewerkt aan aanscherping van onze identiteit en ambitie voor de komende jaren.

Nu wordt het leuk

Vanaf nu is het de beurt aan de  verschillende commissies om die ambitie zoals die samen bepaald is, te vertalen naar hun eigen doelstellingen. Wat kunnen (moeten) wij als commissie doen om deze ambitie waar te maken.

Op naar een zonnige toekomst

In de zomer zijn we dan zover dat alle plannen samengesmeed kunnen worden tot een compleet nieuwe blauwdruk voor BSC Unisson dat vervolgens in seizoen 2018-2019 geëffectueerd kan worden.

We doen het samen

Samen werken we op die manier aan de succesvolle verwezenlijking van onze gedeelde ambitie! BSC Unisson wordt zo (nog meer) de vereniging waar je bij wilt horen.