Laatste nieuws over Fitness op De Zweede

Hoe mooi zou het zijn om de sportieve activiteiten op De Zweede (voetbal, lopers, survivalrun) uit te breiden met een professionele fitness-inrichting. Daar wordt op dit moment serieus over nagedacht. Het plan is dat BSC Unisson een fitness mogelijkheid gaat creëren in de ruimte boven de kleedkamers.

Wij zorgen voor professionele fitnessapparatuur en dito begeleiding. De fitness is dan zowel te gebruiken door bestaande leden als door nieuwe leden. De tarieven staan uiteraard nog niet vast, maar bestaande leden kunnen tegen een gereduceerd tarief fitnessen, dat is al wel zeker.

Dat was de boodschap die we U begin september van dit jaar brachten. Geïnteresseerden konden vanaf 19 september reageren middels een belangstellingsregistratieformulier op onze site. In een maand tijd hebben we 68 reacties binnengekregen. Voldoende basis voor het Bestuur, MFA en (beoogde) fitnessbegeleiders om met deze informatie serieus aan de slag te kunnen gaan. Uiterlijk medio november 2017 zal duidelijk zijn of met fitness op De Zweede in 2018 wordt gestart. Uiteraard zal de uitkomst van de besluitvorming rond die tijd op deze site worden gepubliceerd.

Meer info op https://www.bscunisson.nl/fitness/.


U hoeft niet meer te reageren, reden waarom we het belangstellingsformulier gedeactiveerd hebben.